WATERBED EERSTBEVULLING 500ml

Speciaal voor de eerste keer vullen van het waterbed of in geval van een verhuizing hebben wij deze conditioner in ons programma opgenomen. De conditioner zorgt voor een kiemvrij milieu in het waterbed. 

De waterkwaliteit verschilt per regio. Het water kan dan ook gedeeltelijk met micro-organismen besmet zijn, hetgeen ook bij verhuizingen voorkomt. Met dit product is dit onmogelijk.

Onze "First Protect"is ontwikkeld om in gebieden met, voor het watermatras, problematische waterkwaliteiten een juiste werking te garanderen bij het vullen van het watermatras.

In tegenstelling tot standaard conditioner heeft de W-Exclusive First Protect een snellere en krachtigere werking. Hierdoor ontstaat een biofilm welke luchtbinding en de groei van bacteriën en algen tegengaat

19,00 €